ANAHTAR KELİME: Türkçenin Kullanımını Yoğunlaştırmak

Türk Dünyasının Gelişmesindeki Sorunlar ve Ortatürk Dili Vasıtası ile Türkçe’nin Kullanımını Yoğunlaştırmak

Yüzyıllardır Türk dili tek bir kol hâlinde devam edegelmiştir. Önce tek bir dil olan Türkçe, ortaçağda ağızlara bölünmüş olsa da ancak yirminci yüzyılda bağımsız diller derecesindeki farklılıklar meydana gelmiştir. Bu bölünme cereyanında yirminci asrın ilk çeyreğinde canlanan Türk dünyasının birlik hareketi, Stalinist baskılar sonucunda tarumar edilmiştir. Tek bir dil oluşturma yönündeki gayretler durdurulmuştur.

Türk Dünyasının Gelişmesindeki Sorunlar ve Ortatürk Dili Vasıtası ile Türkçenin Kullanımını Yoğunlaştırmak

Yüzyıllardır Türk dili tek bir kol hâlinde devam edegelmiştir. Önce tek bir dil olan Türkçe, ortaçağda ağızlara bölünmüş olsa da ancak yirminci yüzyılda bağımsız diller derecesindeki farklılıklar meydana gelmiştir. Bu bölünme cereyanında yirminci asrın ilk çeyreğinde canlanan Türk dünyasının birlik hareketi, Stalinist baskılar sonucunda tarumar edilmiştir. Tek bir dil oluşturma yönündeki gayretler durdurulmuştur.