ANAHTAR KELİME: Hasan KUMKALE

Türk-İslâm Kültüründe Ramazan

Din, toplum ve birey hayatını düzenleyen faktörlerin başında gelir. Toplumların yaşantılarını ve değer yargılarını belirleyen din, toplumun ve bireylerin karakterleri üzerinde önemli bir  fonksiyon üstlenir. Din bireylerin belirli normlara bağlı kalmasını sağlarken, bireyin toplum içindeki konumunun belirlenmesinde etkin olan toplumun değer yargılarının oluşmasını da sağlar.

Yirminci Asrın Kerkük’teki İzi: 14 Temmuz 1959

“Yirminci asır, asırların en kanlısı! Hiçbir asırda insanların kanına bu derece girilmemiş, hiçbir zaman böyle vahşet görülmemiştir.

Yirminci asır, Türkleri yeryüzünden kaldırmak isteyen cellâtların en çok azdığı, en çok kudurduğu bir asırdır. Silâhlı, teşkilâtlı kızıl tiranların rejimi: Bolşevizm… Bu asrın mahsulüdür. On dokuzuncu asırda fikrî sahada başlayan Allahsızlık, ahlâksızlık, kemâlini bu asırda buldu. Bir fikir, ideoloji hâlinden çıkarak, bu asırda teşkilâtlandı, devletleşti.”