ANAHTAR KELİME: Doğu Türkistan

Kanayan Yaramız Doğu Türkistan Etkinliği

Gediz Üniversitesi (İzmir) Türk Dünyası Topluluğu tarafından düzenlenecek olan, Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı ve Dünya Uygur Kongresi Başkan Yardımcısı Seyit TÜMTÜRK’ün konuşmacı olarak katılacağı  ”Kanayan Yaramız Doğu Türkistan” etkinliğine tüm ilgililer davetlidir.

Tarih: 1 Kasım 2013

Saat: 14:00

Yer: Sinema Salonu (E Blok)

Çin Doğu Türkistan’da Yeni Bir Katliam Hazırlığında

Çin, Doğu Türkistan’da yeni bir zulüm hazırlığında… Çin polisinin silah arama bahanesiyle evlere girmeye çalışmasının ardından çıkan çatışmada çok sayıda Müslüman Uygur şehit edildi. Kaşgar bölgesinin Maralbaşı kasabasında Çin polisinin terör estirmeye devam ettiği öğrenildi.

Doğu Türkistan’ın Kaşgar Bölgesi’ne Çin Baskısı

Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi, Kaşgar Bölgesi’ne yapılan baskılarla ilgili bir açıklama yaptı.
SORUYORUZ? TÜRKİYE’Yİ YÖNETEN İDARE, AFRİKA’NIN TÜM AŞİRETLERİNİ GEZERKEN, DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ KARDEŞLERİMİZİN FERYATLARINI NEDEN DUYMAZ?

Doğu Türkistan’ın Kaşgar bölgesine yönelik baskı politikasının durdurulması gerekmektedir.

Hatırlanacağı gibi Çin’de, 2009 Temmuz ayında kasıtlı ve organize şekilde Doğu Türkistan halkına yönelik zulüm,

Doğu Türkistan’ın Şimdiki Durumu

21. Yüzyıla girerken insanlığın bütün kıt’alar üzerine yayılan yeryüzünü bütünleştiren hayatında medeni, siyasi camiada birçok millet ve devlet görmekteyiz. Devlet oluşumuna erişen milletlerin sayıları da gittikçe artmaktadır. Ancak tüm bunlara rağmen dünya medeniyetine hizmet etmekte öncülük yapan ve büyük gayret gösteren, uzun tarihe sahip, kültürlü bir milletin, bütün dünya 21. Yüzyılın ışığında hızla ilerlerken, ne acıdır ki, etnik yapısı, dili, dini, örf ve adeti, kültürü vb, bakımından hiçbir alakası olmayan başka bir millet tarafından işgal edilip, akıl almaz işkencelere, soykırıma, inanılmaz zulüm ve baskılara maruz kalmakta ve başka bir milletin yükselmesi ve süper güç haline gelmesi için bütün varlığı ile büyük bedeller ödemektedir. Üzerinde Hun, Göktürk, Karahanlı, Uygur, Selçuklu, Timurlu Türk devletlerinin kurulduğu, Türk tarihinin büyük başbuğlarının, kahramanlarının, Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacip gibi Türk kültürünün abidevi şahsiyetlerinin yetiştiği, halen 35 milyondan fazla Türk halkını barındıran kutsal yurt coğrafyamızın 1.828.418 km² genişliğindeki ayrılmaz cüzü Doğu Türkistan Çin’in dünya egemenliğini ele geçirebilmesi için, uyguladığı asimilasyon politikası karşısında dünya coğrafyasından silinmeye tâbi tutulmaktadır.

Ata Toprakta Çin Zulmü ve İşgallerine Kısa Bir Bakış

Dünyayı titreten Türklerin ata vatanı olan kutlu toprakları bünyesinde barındıran Türkistan yüz yıllardır kan ağlamaktadır. Türklerin yüksek teşkilatçılığının ilk ve en büyük örneklerinden olan Büyük Hun İmparatorluğuna kucak açan topraklara bugün işgal altındadır. Göktürklerin, Uygurların, Türgişlerin, Karahanlıların kurulduğu ana yurt Çin zulmüyle inlemektedir. Motun Kağanın at saldığı bozkırlar komünist Çin postalları altında çiğnenmektedir.