ANAHTAR KELİME: Can GÜLEÇOĞLU

Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk Devletlerinin Kurucu Unsuru Türkmenler – III

Hac Yolunun Koruyucusu Yiğitler; Suriye Türkmenleri

Irak Türkmenlerinin ardından bu yazımızın konusu Suriye Türkmenleri olacak.Malumunuz üzere Suriye dünyanın göz ve kulak kesildiği bir bölge halini almış durumda. Bu sebepten ötürü yazımızın dizinin diğer parçalarından daha fazla gündeme yakın olduğu kanısındayım. Suriye Türkmenlerinin Akdenizndoğu kıyılarına yani şuan yaşadıkları bölgeye geliş tarihlerine baktığımızda İslam Devleti olan Abbasilere kadar gideriz.Bu da yaklaşık olarak 9. Yüzyıllara denk gelir.Abbasi ordusunda yüksek rütbeli askeri görevlere kadar gelen Türkmenler kimi zaman Abbasi idaresine baş kaldırmışlar ve Mısır merkezli Tolunoğulları İhşidiler gibi devletler kurmuşlar ve Suriye topraklarına kısa süreli hakim olmuşlardır.

Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk Devletlerinin Kurucu Unsuru Türkmenler – II

Selçuklu’dan Cumhuriyet’e Miras Irak Türkmenleri

Türkmenler adlı yazı diziminiz ikici parçası olarak Irak Türkmenlerini ele almayı tercih ettik.Yazımızda bölgeye yapılan ilk Türkmen göçlerinden başlamak kaydıyla günümüze kadar elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışacağız.Türkmen ismini genel manasında birkez daha belirtecek olursak Müslüman Oğuz Türklerine mâl olmuş bir kavramdır.

Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk Devletlerinin Kurucu Unsuru Türkmenler – I

Türkler Milattan Önce 5 bin yıllarına kadar uzanan mazisiyle çağlar kapatıp çağlar açan bilgeliğiyle ,tarihe mal olmuş bir millettir. Eğer tarihten Türkler çıkarılırsa geçmişe dair anlatılacak pek bir şey kalmayacaktır.

Bu yazıda ele alacağımız konu Türkmenler olacak. Orta Asya’nın steplerinden batıya akan Türkmenler hakkında konuşacağız.

Gök Bayrağın Gölgesinde Çileli Yıllar

Binlerce yıllık Türk yurdu olacak bu yazımızın konusu. Cihan imparatorluğu olan bir devletin mirası olan çileli topraklar.Öncelikli olarak Irak’taki ilk Türk yerleşmelerine değinecek olursak kaynaklar bize çeşitli tarihleri verecektir.Bunlardan birisi Orta Asya’dan yapılan göç hareketlerini diğeri ise Emevi Devletinde paralı asker olarak buraya yerleştirildiğini işaret eder.En büyük göç dalgası ise 1040 Dandanakan Savaşı akabinde gerçekleşmiştir.