ANAHTAR KELİME: Batı Trakya Türkleri

Gümülcine’de Emektar Türklere Vefa

Geçtiğimiz hafta yapılan Gümülcine Belediyesi Olağan Toplantısında tarihi bir karara imza atıldı. Belediye Meclisinde bulunan Müslüman Türk temsilcilerin Meclis Başkanlığına sunduğu cadde ve sokak isimleri ile ilgili önerge kabul edildi.

Batı Trakya Türkleri

1356 yılında Osmanlı fethiyle Türkleşen Batı Trakya bölgesi, Meriç nehri  ile Doğu Trakya’dan (Türkiye Trakyası) ayrılır. Birinci Balkan  Savaşı’na kadar Türk idaresinde kalan bölge daha sonra Bulgaristan  sınırlarına dahil olmuştur.

Birinci Dünya Savaşından sonra  Yunanistan’a devredilen bölgede, Lozan Antlaşması uyarınca uygulanan  nüfus mübadelesine kadar Türkler çoğunluktaydı. Nüfus mübadelesinden  önce %70 olan Türk nüfus, mübadele sonrasında %30’a gerilemiştir.