ARŞİV: TÜRK TARİHİ

Tanrı’nın Kırbacı Attila ve Hun Türkleri

“Türkler’in anayurdu, Orta Asya’dır ve Türkler ilk kez 1071 Malazgirt Meydan Savaşı ile birlikte Anadolu’ya, dolayısıyla batıya gelmişlerdir!…”

Tarih kitaplarında okuduğumuz ve hala okutulmakta olan bu değerlendirmenin yanlış olduğu, artık iyice kesinlik kazanmıştır. Artık, kesenkes belli olmuştur ki, Türkler’in anayurdu Avrasya’dır… Yani Türkler, tarih boyunca hem Asya’da, hem de Avrupa’da yaşamışlardır. Anadolu’ya gelişleri ise, 1071’den çok daha önceleridir.

Hocalı Katliamı

1985 yılında Sovyetler Birliğininde Mihail Gorbaçov’un başlattığı “perestroyka” politikası Azerbaycanda ve Ermenistanda yaşayan Ermenileri yeniden cesaretlendirdi. Ermenilerin Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan’dan koparılarak Ermenistan’la birleştirme çabaları Azerbaycan toplumunda büyük yankı uyandırdı.  Bölgede tırmanan huzursuzluğu yatıştırmak için Moskova 12 Ocak 1989 yılında, Kara­ba­ğın yönetimi için özel bir komite kurdu. Bu Özel komite, Ermeni yanlısı bir siyaset yürütmekteydi ve aslında Karabağ’ın Azerbaycan’dan koparılmasında yeni bir hamle idi. 1 Aralık 1989 günü Ermenistan Parlamentosunun Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a bağlamak üzere karar alması, Azerbaycan’daki politik gerilimi had safhaya çıkardı.

3 Mayıs 1944 – 18 Mayıs 1944 Planlı Bir Zulüm

Biz Türk’üz, Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacağız. Bizim için Türkçülük bir kan mes’elesi olduğu kadar bir vicdân ve kültür me’selesidir. Biz azalan veya azaltan Türkçü değil, çoğalan ve çoğaltan Türkçüyüz. Ve her vakit bu istikâmette çalışacağız.

1942 – Başbakan Şükrü SARACOĞLU

1942 yılında döneminde başbakanı Şükrü SARACOĞLU, bu sözleri söylediğinde, dünyâ, 2. Dünyâ Savaşı’nı yaşıyor, Alman orduları, Türkiye sınırına dayanıyor ve başta Avrupa’da olmak üzere bütün dünyâda kan, gövdeyi götürüyordu.

Gençliği Hocalı’da Kurşunlananlar

Ermenilerin Hocalı’da yaptığı katliamdan 19 yıl geçiyor….

Bakü’nün kışı pek soğuk olmaz. Kar yağdığında doyasıya  kar topu oynayacaklar diye    en çok çocuklar  sevinir. Ancak 31 yaşındaki Ramin Musayev çocukluğunda kışı sevmediğini söylüyor. Çünkü her defasında 19 yıl önce karlı kışda  Hocalı’da yaşadığı son ve korkunç günü hatırlıyor: “Çocukluktan kışa nefret ediyorum. Her  kar yağışı Hocalı’da roket ve ateş seslerini bana hatırlatıyor. Babamla, kardeşimle canımızı kurtarmak için her kes gibi ormana kaçıyorduk. Açlıktan kar yiyorduk. Ayaklarım o gece donmuşdu. Her tarafa dağılmış cesetlere  bakınca korkuyordum. Şimdi de kış olunca öyle biliyorum, yine  kar taneleri kan olacak zannediyorum ….”

TÜRK TARİHİ

Türkler’in siyasi bir topluluk olarak ilk tarih sahnesine çıkmalarının Hun (Hiung-nu’lar veya Şiongnu’lar) hükümdarlığı ile olduğuna dair iddialar vardır. Başlangıcı hususunda tartışmalar olsa da Türklerin tarihi, dünya tarihinin önemli bir parçasıdır. Avrasya ve Kuzey Afrika’da ortaya çıkan her halkın tarihi uzaktan veya yakından Türklerin hareketlerinden etkilenmiştir. Türkler doğu kültürlerini batıya ve batı kültürlerini doğuya taşımakla da önemli bir rol oynamışlardır. Kendi dinleri Tengricilik’ten sonra benimsedikleri yabancı dinlerinde çok kez öncüsü ve savunucusu olmuş ve yayılmalarını ve gelişmelerini sağlamışlardır (Mani dini, Musevilik, Budizm, Ortodoks ve Nasturi Hristiyanlığı, İslam).