ARŞİV: TÜRK BÜYÜKLERİ

Gazi Osman Paşa

(1833 – 1900)

Gazi Osman Paşa, Tokat’ta doğdu. Asıl adı Osman Nuri’dir. Babası, İstanbul kereste gümrüğünde katip olan Mehmed Efendi, annesi Şakire Hatun’dur. Ailenin tek erkek çocuğu olan Osman Nuri, henüz yedi sekiz yaşlarında iken ailesiyle birlikte İstanbul’a babasının yanına gitti. Sırasıyla Askeri Rüştiye, Askeri İdadi ve Mekteb-i Harbiyye okullarını bitirdi. Çeşitli görevlerde bulunan Gazi Osman Paşa, 1859 yılında Osmanlı Devleti’nin nüfus sayımı ile kadastro usulünde haritasının çizilmesinin kararlaştırılması ve bu arada Bursa ilinden başlanması üzerine bu göreve askeri temsilci olarak tayin edildi.

Kanuni Sultan Süleyman

( 1495-1566)

Osmanlı İmparatorluğu’nun en uzun hükümdarlık eden Sultanı… Devletinde tesis ettiği adaletle bütün dünyada ün yapmış ve “Kanunî” adına hak kazanmış bir padişah… Zamanında Akdeniz bir Türk gölü, üç kıta Türk buyruğu altında idi.

27 Nisan 1495 günü, babası Yavuz Selim’in valilik ettiği Trabzon’da doğdu. Annesi, Kırım Hanı’nın kızı Ayşe Hafza Hatun’dur. Beşiktaşlı Şeyh Yahya Efendi’nin büyük annesinden süt emmiştir. Çok iyi hocalardan ders görmüştür. Çağın bütün bilgilerini öğrenerek yetişmiştir.

Mimar Sinan

( 1490-1588 )

Çağımızın ünlü mimarı Wright, “Hiç kimse, yıldızlı gökyüzünü, birkaç direğin üstüne oturtmasını, Sinan kadar becerememiştir” diyor. Eğer bugün dünyada estetik kubbe sanatı ve bir hesap-kitap mucizesi, varsa bunu, Türklerin büyük mimarı Sinan’a borçludur. Estetik kubbe, ne Arap’tır ne de Bizans… Türk’tür. Kubbe bugün de, dokunulmaz ölçülerine Sinan’ın hendese kafasında ve hesabında ulaşmıştır. Günümüzün modern mimarisi, Sinan’ın attığı temeller üstünde yükseliyor.

Fatih Sultan Mehmed

( 1432- 1481 )

Çağ açan Osmanlı hükümdarı… Bizans İmparatorluğu’na son veren hükümdar. Osmanlı hanedanının ilk resmî sultanı. 29 Mart cumartesi gecesi Edirne Eski Saray’da doğdu. Babası II. Murad, annesi İsfendiyar Beyi’nin kızı Hatice Hüma Sultan’dır.

 Tahsile başlayana kadar geçen zaman içinde, Edirne Sarayı ve II. Murad’ın Bursa’daki evinde yaşadı. Ve gelenek gereği yedi yaşında okumaya başladığı zaman üç ayrı hocadan ders aldı.

Mevlana

Ünü dünyayı tutan bir mutasavvıf…

700 yıldır, insan yüreklerinde ve kafalarında yaşayan bir fikir ve gönül adamı… Çağının en büyük devrimcisi… İslâm dinine raksı ve musikîyi sokan büyük Müslüman… Mevlânâ Celâleddin-i Rumî, 3 Eylül 1207′de Horasan’ın Belh şehrinde doğdu.

Babası, Sultan-ı ulema Mehmet Burhanettin Veled’dir. Öteden beri bilginler yetiştiren bir aileden geliyordu.