ARŞİV: EDEBİYAT

Arif Nihat Asya- Şiirin Türkçe’si Türkçe’nin Şairi

arif nihat asyaBu gün şiirin yiğitinin ölümü… Onun için bayrak, millet, memleket, din birer şiirdi… Hayatı şiir olarak kokladı, şiir olarak yaşadı. Türkçe ve Türk tarihi kadar muhteşem şairdi…

Türkçeyi hor görenler, iki dili savunanlar anlamaz amma dil, eğer ardında bir tarih varsa millet dilidir. Kabile, boy, bilmem ne dilleriyle millet dili arasında farkı bilmeyenler, oturdukları emperyal kucakların verdiği şımarıklıkla bol keseden atadursunlar,

Karahanlılar ve Karahanlıca Üzerine

indir

Karahanlıların Adı Tarihçesi ve Kültürü

Karahanlıların Tarihçesi

Onuncu yüzyıl başlarından itibaren Orta Asya Türk kavimlerinin bazılarını kendi himayesi altına alarak çok çeşitli kültürel yapıları içinde barındıran ilk Türk İslam devletinin adı Karahanlı Devleti idi. Satuk Buğra Han’ın ölümüyle (950’de vefat etmiştir) İslamiyet’i seçmişlerdir. Bu devletin ilk temelleri ise araştırmacılar tarafından tarihlendirildiği hali ile 912’dir (Caferoğlu 2013: 13). İslamiyet’i kabulün ardından

Harezm Türkçesi

407993_130HAREZM VE TARİHİ

Harezm, bugün Özbekistan ve Türkmenistan sınırları içinde kalan, Arap tarihçileri tarafından Ceyhun (Amu Derya) ırmağının döküldüğü Aral gölünün güneyinde ve bu nehrin her iki tarafında uzanan bölgeye, aynı zamanda bölge halkına verilen addır. Arap istilasından sonrabu ad sadece ülke adı olarak kalmış, burada yaşayan halka da Harezmî denilmiştir. (Ata, 2002, 9) Bu topraklara hâkim olan ya da idare eden

Kıpçak Türkçesi

800px-State_of_Cuman-Kipchak_(13.)_tr

KIPÇAKLARIN TARİHİ

Müslüman yazarlar tarafından “Kıpçak”, Avrupalılarca çoğunlukla “Kuman” adı ile anılan kavmî birlik, aslında, sonradan birleşen iki ayrı Türk kavmidir. İsmini renkten (solgun, sarımtırak) aldığı ileri sürülen ve eski tarihleri karanlık olan Kumanlar 1017’de Kara-Kıtayların tazyiki ile Batı’ya doğru göç ederek 1050’de Doğu Avrupa’ya yerleşmişlerdi. Kumanlar, Karadeniz’in

Türk Dünyasının Gelişmesindeki Sorunlar ve Ortatürk Dili Vasıtası ile Türkçenin Kullanımını Yoğunlaştırmak

Yüzyıllardır Türk dili tek bir kol hâlinde devam edegelmiştir. Önce tek bir dil olan Türkçe, ortaçağda ağızlara bölünmüş olsa da ancak yirminci yüzyılda bağımsız diller derecesindeki farklılıklar meydana gelmiştir. Bu bölünme cereyanında yirminci asrın ilk çeyreğinde canlanan Türk dünyasının birlik hareketi, Stalinist baskılar sonucunda tarumar edilmiştir. Tek bir dil oluşturma yönündeki gayretler durdurulmuştur.