ARŞİV: BİYOGRAFİ

Kosova Türklerinin Unutulmaz Lideri: Süleyman Brina

brinaSüleyman Brina, 1935 – 1994 yıllarında yaşamıştır. Kosova’da yaşayan Türk toplumunun haklarının verildiği 1951 yılı Kosova Türkleri için bir dönüm noktası olarak düşünürsek elli yıllık bir zaman dilimi içerisinde bu topraklarda Türk kültürü, eğitimi, sanatı ve diğer alanlarda verdiği hizmetler tartışılmazdır. Türk toplumunun ayakta kalması, dilin, gelenek ve göreneklerin yaşatılması, eğitimde olmuş olan sorunların üstesinden gelinebilmesi için mücadele vermiş şahsiyetlerden birisidir.

Mustafa Necati Sepetçioğlu: Dede Korkut’umuzu Rahmetle Anıyoruz…

sepetçioğluSessiz sedasız göçtü aramızdan, 2006 yılının Temmuzunda… Hayatını yaşadığı gibi  yaşadı ölümünü: mütevazı ve biraz münzevi. Kıymetini bilemedik diyemeyiz. Bilenler bildi. Her kitabı bizi Türk tarihinin destansı zaöanlarının içine yerleştirdi. Gençlik yüreğimize Türklük Gurur ve Şuuru, İslam Ahlak ve Faziletini aşıladı.
Türk tarihini Selenge, Tuna, Seyhun misali coşkun bir nehir edasıyla aktardı bize “Kilit, Anahtar, Kapı, Konak, Çatı….

Mağcan Cumabay: Turan Ülküsünün Yiğit Şehidi…

mağcanKazakistan’da doğup Türkistanı kucaklayan, ateşli yüreğinin tutuşturduğu kalemiyle büyük Turan ülküsüne hizmet eden bahtsız yiğit. Bu ülkünün neferleri Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan, Kırım, İran, Doğu Türkistan, Kerkük, Tataristan hasılı Türklerin anayurdunun her bucağında aynı kaderi paylaşmıştır: Zulüm, sürgün,iftira, işkence, yalnızlık ve ölüm…
Mağcan Türkistan’ın değişik şehirlerinde farklı aydın hareketlerinin içerisinde yer alır. Türklerin hürriyet mücadelesine

Oraz YAĞMUR

Yazar, şair ve araştırmacı Oraz YAĞMUR 1947 doğumludur. Ortaokuldayken kütüphaneci,  traktör şoförü, sonra öğretmen olarak çalıştı. 1972’de Aşkabat’ta Mahtumkulu Üniversitesi’ni bitirdi. Son yıllarda serbest çalıştı.

1989 yılında “Sisler Dağıldığında” isimli romanı bir senede 2 baskı yaparak 57 bin adet satılmıştır. Bu roman devlet adamlarının mafyayla işbirliği içinde neler yaptığını açıkça göstermektedir.

Yazarın ikinci romanının ismi “Mahtumkuluname”dir. Bu roman 1992 yılında basılmıştır ve 30 bin adet satılmıştır.

Gazi Osman Paşa

(1833 – 1900)

Gazi Osman Paşa, Tokat’ta doğdu. Asıl adı Osman Nuri’dir. Babası, İstanbul kereste gümrüğünde katip olan Mehmed Efendi, annesi Şakire Hatun’dur. Ailenin tek erkek çocuğu olan Osman Nuri, henüz yedi sekiz yaşlarında iken ailesiyle birlikte İstanbul’a babasının yanına gitti. Sırasıyla Askeri Rüştiye, Askeri İdadi ve Mekteb-i Harbiyye okullarını bitirdi. Çeşitli görevlerde bulunan Gazi Osman Paşa, 1859 yılında Osmanlı Devleti’nin nüfus sayımı ile kadastro usulünde haritasının çizilmesinin kararlaştırılması ve bu arada Bursa ilinden başlanması üzerine bu göreve askeri temsilci olarak tayin edildi.